Nyt fra bestyrelsen

  • Efter pålæg fra Generalforsamlingen arbejdes der p.t. på Hastighedsdæmpende foranstaltninger i området. Der rettes henvendelse til kommunen for retningslinjer herfor.